• Merge Report
 • +CRM
 • Claim Transaction Record
 • 2019-05-22 ALUMINIUM FOIL TRAY GV GIANT LASAGNA PAN P.O. NO. 3550410170 ITEM NO. 30053757 HTS CODE 7615100020 DESTINATION VANCOUVER, CANADA GV OVAL RCK RSTR W/L ITEM 30053770 . GV CAKE/UTIL PAN 2 S ITEM 30053787 GV TWO COOKIE SHEETS ITEM 30073889 7615100090 GV LG REC RACK RST ITEM 30073890 GV ULT RACK ROASTER ITEM 30595993 GV GT ALL PUR PAN LD ITEM 30595997 GV FULL STEAM 5 S ITEM 30053783 GV UTILITY PAN 2 S ITEM 30596001 VENDOR DECLARE "NO WOOD PACKAGING CONTAINED WITHIN SHIPMENT." GLN NO. 0681131000000 DEPT NO. 00004
 • -
 • 5268.0
 • 13
 • 2019-01-08 100 CARTON 132 KGS 2 CBM ALUMINIUM FOIL TRAY GV GIANT LASAGNA PAN P.O. NO. 3550410136 ITEM NO. 30053757 300 CARTON 576 KGS 7 CBM GV GIANT LASAGNA PAN 5 S ITEM :30595999 HTS CODE: 7615100020 DESTINATION: VANCOUVER, CANADA VENDOR DECLARE: NO WOOD PACKAGING CONTAINED WITHIN SHIPMENT. GLN NO.: 0681131000000 DEPT NO.: 00004 56 CARTON 64.4 KGS 1 CBM GV 3 POULTRY PANS ITEM :30053767 583 CARTON 1778.15 KGS 32 CBM GV OVAL RCK RSTR W/L ITEM :30053770 83 CARTON 107.9 KGS 1.5 CBM GV CAKE/UTIL PAN 2 S ITEM :30053787 267 CARTON 534 KGS 11 CBM GV OVAL RCK ROASTER ITEM :30053790 42 CARTON 57.12 KGS GV TWO COOKIE SHEETS ITEM :30073889 7615100090 67 CARTON 132.66 KGS GV LG REC RACK RST ITEM :30073890 167 CARTON 197.06 KGS 3 CBM GV UTILITY PAN 2 S ITEM :30596001 1000 CARTON 990 KGS 19 CBM GV GT ALL PUR PAN LD ITEM :30595997 2ND NOTIFY: DAMCO DISTRIBUTION VANCOUVER 8400 RIVER ROAD DELTA, BC V4G 1B5 MAIN CARRIAGE: APL SOUTHAMPTON / 0SV0NS1M 417 CARTON 325.26 KGS 5 CBM GV THREE PIE PANS ITEM :30053764 250 CARTON 162.5 KGS GV POT PIE W/LID ITEM :30596029 400 CARTON 528 KGS 8.5 CBM ITEM :30053757 253.15 KGS 4.5 CBM 150 CARTON 204 KGS 3.5 CBM 1250 CARTON 1675 KGS 24 CBM GV ULT RACK ROASTER ITEM :30595993 667 CARTON 520.26 KGS 9 CBM
 • -
 • 15917.0
 • 6
 • 2019-09-18 "SHIPPER'S LOAD, COUNT & SEAL" (1580CTNS) CY / CY COPY NON-NEGOTIABLE B/L RELEASE PROCEDURES ALUMINIUM FOIL CONTAINER PO NO.: 1059 HS CODE:7612.9099 THIS SHIPMENT CONTAINS NO WOOD PACKAGING MATERIAL +DISTRICT,QINGDAO,CHINA TEL:86-532-85798215 FAX:86-532 85798903 CONTACT:CEPA TAO ++FAX:(604)357-5230 EMAIL:EXPORT@DHTLOGISTICS.CA FREIGHT PREPAID
 • -
 • 6674.0
 • 3
 • 2019-10-21 MÀNG NHÔM BỌC THỰC PHẨM KÍCH THƯỚC 5M X 450MM X 16MIC/CUỘN, QUY CÁCH 24 CUỘN/THÙNG, HÀNG MỚI 100%. NHÃN HIỆU: TERASU, NSX: QINGDAO WOHLER HOUSEHOLD PRODUCTS CO.,LTD. HSD: 2 NĂM.
 • 9623.52
 • -
 • 4
 • 2019-12-11 MÀNG NHÔM BỌC THỰC PHẨM, DÀY KHÔNG QUÁ 0.2MM, CHƯA ĐƯỢC BỒI, ĐÃ ĐƯỢC CÁN NHƯNG CHƯA GIA CÔNG THÊM, KÍCH THƯỚC 100M X 300MM, 4 CUỘN/ THÙNG. HÀNG MỚI 100%
 • 4344.0
 • -
 • 87
Email address